e-drogi

Aktualne informacje o utrudnieniach w ruchu można znaleść na stronie www.e-drogi.pl
Wystarczy wpisać na stronie w polu "Szukaj": Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4

Aktualności


22 czerwca 2020 roku nastąpiło oficjalne otwarcie zjazdu Niepołomice-Wieliczka.

Z uwagi na występowanie na terenie Polski pandemii wirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19 wszelkie spotkania, w tym rady budowy są zawieszone do odwołania.

wykaz robót wykonanych częściowo na koniec kwietnia:

- roboty drogowe 86,6 %
-roboty przygotowawcze 100%
-roboty ziemne 100%
-podbudowy 100%
-nawierzchnia z BA warstwa wiążąca 76,6%
-nawierzchnia z BA ścieralna 15%
-nawierzchnia betonowa 100%
-oznakowanie pionowe 10%
-oświetlenie drogowe 97%
-ekrany akustyczne 100%
-ustawienie krawężników kamiennych 100%
-chodniki i wjazdy z kostki brukowej 100%
-ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 87%
-wykonanie trawników 88%
-sadzenie drzew i krzewów 73%
-geosiatka komórkowa w konstrukcji nawierzchni – 100%

roboty branżowe:
-Kolizje SN i NN – do 100%
-Przebudowa i budowa sieci TT – do 100%
-kanalizacja deszczowa 99%
-ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO KORYTA POTOKU PODŁĘŻANKA ORAZ PRZEBUDOWY KORYTA POTOKU ZAKRZOWIANKA, ROZBIÓRKA KORYTA ROWU – do 100%
-przepusty pod łącznicami 96%

Plan robót na maj (99,8% narastająco) – PLAN RZECZOWY/PRZERÓB:
-Roboty branżowe:
-sieci 100%
-budowa kanalizacji deszczowej – do 100%
-potoki 100%
-obiekty inżynieryjne 100%
-przepusty pod łącznicami 100%
-Roboty drogowe (do 99,0%):
-roboty przygotowawcze 100%
-roboty ziemne 100%
-podbudowy 100%
-nawierzchnie 100%
-roboty wykończeniowe 100%
-oznakowanie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne 100%
-elementy ulic 100%
-zieleń drogowa 100%
-inne roboty 99%

wykaz robót wykonanych na koniec maja:
-roboty przygotowawcze 100%
-roboty ziemne 100%
-podbudowy 100%
-nawierzchnia z BA warstwa wiążąca 100%
-nawierzchnia z BA ścieralna 100%
-nawierzchnia betonowa 100%
-oznakowanie pionowe 100%
-oświetlenie drogowe 100%
-ekrany akustyczne 100%
-ustawienie krawężników kamiennych 100%
-chodniki i wjazdy z kostki brukowej 100%
-ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 100%
-wykonanie trawników 100%
-sadzenie drzew i krzewów 100%
-geosiatka komórkowa w konstrukcji nawierzchni – 100%W dniach 27.04.2020 - 30.04.2020 roku planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu etap III (w celu wykonania warstwy ścieranej na rondzie południowym) polegający na ruchu wahadłowym.
Uwaga!
Utrudnienia na A4 w rejonie prowadzonych prac przy budowie Węzła Niepołomice.
Utrudnienia związane będą z prowadzonymi pracami polegającymi na włączeniu projektowanych łącznic budowanego węzła A4 do ciągu głównego autostrady.
W celu wykonania prac konieczne jest zawężenia pasów ruchu na długości ok 800 m, odpowiednio dla pasa szybkiego do 2,75m z wyłączeniem na nim ruchu pojazdów ciężarowych oraz pasa prawego do 3,5m.
Prace będą prowadzone równocześnie na dwóch jezdniach.
Planowane prace będą realizowane od 02.03.2020- 30.06.2020 r.
6 marca w biurze Nadzoru odbyła się Rada Budowy nr 17

Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót do dnia 6 marca
Dotychczas wykonano:


roboty drogowe 79%
- roboty przygotowawcze 91,8%
- wykopy 100%
- nasypy 100%
- wzmocnienie 100%
- warstwa transmisyjna 100%
- stabilizacja 100%
- warstwa mrozoochronna 100%
- podbudowa z kruszywa 94%
- podbudowa z betonu asfaltowego 79%
- nawierzchnia z BA warstwa wiążąca 61%
- nawierzchnia z BA ścieralna 15%
- nawierzchnia betonowa 100%
- oznakowanie pionowe 10%
- oświetlenie drogowe 80%
- ekrany akustyczne 67%
- ustawienie krawężników kamiennych 97%
- chodniki i wjazdy z kostki brukowej 100%
- ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 64%
- wykonanie trawników 33%
- geosiatka komórkowa w konstrukcji nawierzchni – 100%


roboty branżowe:
-kanalizacja deszczowa 99%
-ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO KORYTA POTOKU PODŁĘŻANKA ORAZ PRZEBUDOWY KORYTA POTOKU ZAKRZOWIANKA, ROZBIÓRKA KORYTA ROWU – do 100%
-przepusty pod łącznicami 94%
-przepusty z rur P1-P6 100%

Plan robót na marzec (88,5% narastająco) 

Roboty branżowe:
-Kolizje SN i NN – do 100%
-Przebudowa i budowa sieci TT – do 100%
-budowa kanalizacji deszczowej – do 100% 

Roboty drogowe (do 84%):
- podbudowa z kruszywa – do 100%
- podbudowa z betonu asfaltowego - do 79%
- nawierzchnia z BA warstwa wiążąca - do 61%
- nawierzchnia z BA ścieralna - do 15%
- oznakowanie pionowe – do 10%
- ogrodzenia – do 58%
- oświetlenie drogowe - do 100%
- ekrany akustyczne – do 100%
- ustawienie krawężników kamiennych - do 100%
- ścieki z elementów betonowych – do 87%
- wykonanie trawników – do 60%
- sadzenie drzew i krzewów – do 100%
- przepusty pod łącznicami 96%
- przepusty z rur P1-P6 100%

14 lutego 2020 roku w Biurze Nadzoru odbyła się rada Budowy nr 16

Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót
do końca stycznia 2020 roku wykonano:


- roboty drogowe 74%
- roboty przygotowawcze 91,8%
- wykopy 98%
- nasypy 98%
- wzmocnienie 100%
- warstwa transmisyjna 100%
- stabilizacja 97%
- warstwa mrozoochronna 97%
- podbudowa z kruszywa 94%
- podbudowa z betonu asfaltowego 79%
- nawierzchnia z BA warstwa wiążąca 61%
- nawierzchnia z BA ścieralna 15%
- nawierzchnia betonowa 100%
- oznakowanie pionowe 10%
- oświetlenie drogowe 47%
- ustawienie krawężników kamiennych 97%
- chodniki i wjazdy z kostki brukowej 100%
- ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 52%
- wykonanie trawników 20%
- geosiatka komórkowa w konstrukcji nawierzchni – 100%

Roboty branżowe:
- kanalizacja deszczowa 99%
- przepusty pod łącznicami 92%
- przepusty z rur P1-P6 60%

Planowane prace w lutym
Roboty branżowe:
- Kolizje SN i NN – do 100%
- Przebudowa i budowa sieci TT – do 100%
- budowa kanalizacji deszczowej – do 99%
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego koryta potoku Podłężanka, oraz przebudowa koryta potoku Zakrzowianka , rozbiórka koryta rowu-do 100%
- Roboty drogowe (do 77%):
- wykopy – do 98%
- nasypy – do 98%
- stabilizacja podłoża – do 100%
- warstwa mrozoochronna – do 100%
- podbudowa z kruszywa – do 94%
- podbudowa z betonu asfaltowego - do 79%
- nawierzchnia z BA warstwa wiążąca - do 61%
- nawierzchnia z BA ścieralna - do 15%
- oznakowanie pionowe – do 30%
- oświetlenie drogowe - do 60%
- ekrany akustyczne - do 52%
- ustawienie krawężników kamiennych - do 100%
- chodniki i wjazdy z kostki brukowej - do 100%
- ścieki z elementów betonowych – do 70%
- geosiatka komórkowa w konstrukcji nawierzchni – do 100%
- przepusty z rur P1-P6 100%

17 stycznia w biurze Nadzoru odbyła się Rada Budowy nr 15

Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót
do końca grudnia 2019 wykonano:


- wykopy 98%
- nasypy 96%
- warstwa mrozoochronna i stabilizacyjna 97%
- podbudowa z kruszywa 91%
- podbudowa z betonu asfaltowego 68%
- nawierzchnia z BA wiążąca 56%
- oświetlenie drogowe 20%
- ustawienie krawężników kamiennych 87%
- kanalizacja deszczowa 99%
- ścieki z prefabrykowanych elementów 40%
- chodniki i wjazdy z kostki brukowej 90%

Planowane prace w styczniu:

- teletechnika do 100%
- Nasypy – do 97 %
- Kanalizacja deszczowa: 99%
- Przy wylocie W1 - do 100%
- Przy wylocie W2 - do 100%
- Przy wylocie W3 - do 100%
- Przy wylocie W4 - do 100%
- Przy wylocie W5 - do 95%
- Warstwa mrozoochronna – do 97 %
- Podbudowa z kruszywa – do 91%
- Podbudowa z betonu asfaltowego 80%
- warstwa wiążąca – do 65 %
- Oświetlenie drogowe 60%
- Ustawienie krawężników kamiennych do 96%
- Ścieki z elementów betonowych – do 50%
- Oznakowanie pionowe –do 10%
- Przepusty P1-P6 100%

Informujemy, że w dniu 23.12.2019 r. przewidywane jest uruchomienie V etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu. W etapie tym ruch odbywał sie będzie po obu rondach28 listopada w biurze Nadzoru odbyła się Rada Budowy nr 14

Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót
Dotychczas wykonano:


- wykopy 95%
- nasypy 95%
- warstwa mrozoochronna 95%
- podbudowa z kruszywa 90%
- podbudowa z betonu asfaltowego 70%
- nawierzchnia z BA wiążąca 55%
- oświetlenie drogowe 20%
- ustawienie krawężników kamiennych 85%
- kanalizacja deszczowa 99%
- ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 50%
- chodniki i wjazdy z kostki brukowej 70%

Planowane prace w grudniu:

- teletechnika 95%
- Nasypy – do 97 %
- Kanalizacja deszczowa: 99%
- Przy wylocie W1 - do 100%
- Przy wylocie W2 - do 100%
- Przy wylocie W3 - do 100%
- Przy wylocie W4 - do 100%
- Przy wylocie W5 - do 95%
- Warstwa mrozoochronna – do 99 %
- Podbudowa z kruszywa – do 90%
- Podbudowa z betonu asfaltowego 80%
- warstwa wiążąca – do 65 %
- Oświetlenie drogowe 45%
- Ustawienie krawężników kamiennych do 95%
- Ścieki z elementów betonowych – do 70%
- Chodniki i wjazdy z kostki brukowej do 95 %

8 listopada w Biurze Nadzoru na terenie budowy odbyła się Rada Budowy nr 13

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem prac.

Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót :
Dotychczas wykonano:


- wykopy 95%
- nasypy 95%
- wzmocnienie 100%
- warstwa transmisyjna 95%
- stabilizacja 95%
- warstwa mrozoochronna 95%
- podbudowa z kruszywa 90%
- podbudowa z betonu asfaltowego 30%
- nawierzchnia z BA wiążąca 30%
- oświetlenie drogowe 20%
- ustawienie krawężników kamiennych 85%
- kanalizacja deszczowa 95%
- przy wylocie W1 -100%
- przy wylocie W2- 95%
- przy wylocie W3- 95%
- przy wylocie W4-95%
- przy wylocie W5 -95%
- przy wylocie W6 -0%
- chodniki i wjazdy z kostki brukowej 70%
- ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 40%
- zasypki przepustów 100%

Planowane prace w listopadzie

- teletechnika 95%
- warstwa transmisyjna do 100%
- Wykopy – 100 %
- Nasypy – do 97 %
- Kanalizacja deszczowa: 99%
- Przy wylocie W1 - do 100%
- Przy wylocie W2 - do 100%
- Przy wylocie W3 - do 100%
- Przy wylocie W4 - do 100%
- Przy wylocie W5 - do 95%
- Stabilizacja podłoża – do 99%
- Warstwa mrozoochronna – do 99 %
- Podbudowa z kruszywa – do 85%
- Nawierzchnia z BA 70%
- warstwa wiążąca – do 60 %
- Oświetlenie drogowe 45%
- Ustawienie krawężników kamiennych do 85%
- Ścieki z elementów betonowych – do 40%
- Zasypki na przepustach do 100%
- Chodniki i wjazdy z kostki brukowej do 85 %
- Nawierzchnie betonowe 100%
- Geokrata komórkowa 100%

20 listopada zostanie wprowadzony IV etap Tymczasowej Organizacji Ruchu. Ruch wahadłowy zostanie przełożony na nową część DW 964 i nowo wybudowaną część ronda południowego.

Pod koniec listopada rozpocznie się demontaż ekranów dźwiękochłonnych .11.10.2019 - w Biurze Nadzoru na terenie budowy odbyła się Rada Budowy nr 12

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem prac.
Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót :
Dotychczas wykonano:
- wykopy 93%
- nasypy 90%
- wzmocnienie 100%
- warstwa transmisyjna 95%
- stabilizacja 80%
- warstwa mrozoochronna 80%
- podbudowa z kruszywa 65%
- podbudowa z betonu asfaltowego 18%
- nawierzchnia z BA wiążąca 18%
- oświetlenie drogowe 20%
- ustawienie krawężników kamiennych 62%
- kanalizacja deszczowa 93%
   ∘ przy wylocie W1 - 95%
   ∘ przy wylocie W2 - 95%
   ∘ przy wylocie W3 - 95%
   ∘ przy wylocie W4 - 95%
   ∘ przy wylocie W5 - 95%
   ∘ przy wylocie W6 - 0%
- chodniki i wjazdy z kostki brukowej 70%
- ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 20%
- przepusty 95%

Planowane prace w październiku
- warstwa transmisyjna do 100%
- Wykopy – do 95%
- Nasypy – do 95%
- Kanalizacja deszczowa: 98%
   ∘ Przy wylocie W1 - do 100%
   ∘ Przy wylocie W2 - do 100%
   ∘ Przy wylocie W3 - do 100%
   ∘ Przy wylocie W4 - do 100%
   ∘ Przy wylocie W5 - do 95%
- Stabilizacja podłoża – do 90%
- Warstwa mrozoochronna – do 90%
- Podbudowa z kruszywa – do 85%
- Nawierzchnia z BA i warstwa wiążąca – do 20%
- Oświetlenie drogowe 30%
- Ustawienie krawężników kamiennych do 85%
- Ścieki z elementów betonowych – do 30%
- Zasypki na przepustach do 100%
- Chodniki i wjazdy z kostki brukowej do 85%
- Nawierzchnie betonowe 100%
- Geokrata komórkowa 50%

Postęp finansowy – ok. 66%.
- Planowany przerób na październik ok. 2,7 mln zł
- 11 października włączono oświetlenie ronda północnego.
10.10.2019 - Zmiana organizacji ruchu

10.10.2019 nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Ruch odbywa sie po rondzie połnocnym, natomiast ruch wahadłowy przesuniety został w rejon ronda południowego.13.09.2019 - w Biurze Nadzoru na terenie Budowy odbyła się Rada nr 11

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem prac. Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót.

Dotychczas wykonano:
- wykopy 88%
- nasypy 83%
- wzmocnienie 100%
- warstwa transmisyjna 95%
- stabilizacja 67%
- warstwa mrozoochronna 67%
- podbudowa z kruszywa 45%
- podbudowa z betonu asfaltowego 8%
- nawierzchnia z BA wiążąca 8%
- oświetlenie drogowe 10%
- ustawienie krawężników kamiennych 62%
- kanalizacja deszczowa 70%
   ∘ przy wylocie W1 - 40%
   ∘ przy wylocie W2 - 90%
   ∘ przy wylocie W3 - 90%
   ∘ przy wylocie W4 - 70%
   ∘ przy wylocie W5 - 80%
- chodniki i wjazdy z kostki brukowej 30%
- ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 5%
- przepusty 95%

Planowane prace we wrześniu:
- Prace na wzmocnieniu do 100%
- Wykopy – do 90%
- Nasypy – do 90%
- Kanalizacja deszczowa: 88%
   ∘ Przy wylocie W1 - do 85%
   ∘ Przy wylocie W2 - do 95%
   ∘ Przy wylocie W3 - do 100%
   ∘ Przy wylocie W4 - do 87%
   ∘ Przy wylocie W5 - do 90%
- Wykonanie warstwy transmisyjnej – do 100%
- Stabilizacja podłoża – do 77%
- Warstwa mrozoochronna – do 77%
- Podbudowa z kruszywa – do 55%
- Nawierzchnia z BA i warstwa wiążąca – do 30%
- Oświetlenie drogowe 20%
- Ustawienie krawężników kamiennych do 85%
- Ścieki z elementów betonowych – do 20%
- Zasypki na przepustach do 100%
- Chodniki i wjazdy z kostki brukowej do 70%
- Nawierzchnie betonowe 50%


- Postęp finansowy – ok.59%.
- Planowany przerób na wrzesień ok. 2,3 mln zł
- Na 1 października planowane jest otwarcie ronda północnego .Ruch wahadłowy zostanie przesunięty w rejon ronda południowego.
- W październiku planowane jest uruchomione oświetlenie ronda północnego.
01.08.2019 - w siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Budowy nr 10

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem prac. Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót:

Dotychczas wykonano:
- wykopy 80%
- nasypy 58%
- wzmocnienie 100%
- warstwa transmisyjna 95%
- stabilizacja 57%
- warstwa mrozoochronna 57%
- podbudowa z kruszywa 15%
- podbudowa z betonu asfaltowego 8%
- nawierzchnia z BA wiążąca 8%
- oświetlenie drogowe 5%
- ustawienie krawężników kamiennych 30 %
- kanalizacja deszczowa
   ∘ przy wylocie W1 - 10%
   ∘ przy wylocie W2 - 62%
   ∘ przy wylocie W5 - 64%
- chodniki i wjazdy z kostki brukowej 30%
- ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 5%
- przepusty 95%

Planowane prace w sierpniu:
- Prace na wzmocnieniu do 100%
- Wykopy – do 85%
- Nasypy – do 75%
- Kanalizacja deszczowa:
   ∘ Przy wylocie W1 - do 33%
   ∘ Przy wylocie W2 - do 75%
   ∘ Przy wylocie W3 - do 95%
   ∘ Przy wylocie W4 - do 70%
   ∘ Przy wylocie W5 - do 80%
- Wykonanie warstwy transmisyjnej – do 95%
- Stabilizacja podłoża – do 65%
- Warstwa mrozoochronna – do 65%
- Podbudowa z kruszywa – do 45%
- Nawierzchnia z BA i warstwa wiążąca – do 70%
- Oświetlenie drogowe 20%
- Ustawienie krawężników kamiennych do 60%
- Ścieki z elementów betonowych – do 8%
- Zasypki na przepustach do 95%
- Chodniki i wjazdy z kostki brukowej do 61%
- Nawierzchnie betonowe 50%
19.07.2019

W dniach pomiędzy 5 a 8 sierpnia planowane jest przełożenie ruchu pojazdów na nowo wybudowaną stronę jezdni i część ronda.
Zamknięta zostanie wschodnia część jezdni. Ruch nadal będzie przebiegał wahadłowo.
05.07.2019 - w siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Budowy nr 9

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem prac. Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót:

Dotychczas wykonano:
roboty drogowe 33,5%
- Prace na wzmocnieniu 95%
- nasypy 48%
- wykopy 75%
- warstwa transmisyjna 80%
- stabilizacja 27%
- warstwa mrozoochronna 27%
- podbudowa z kruszywa 5%
- oświetlenie drogowe 5%
- ustawienie krawężników kamiennych 20%
roboty branżowe:
- przebudowa i budowa sieci TT 87%
- budowa sieci wodociągowej 100%
- kanalizacja sanitarna 100%
- przebudowa sieci gazowej 100%
- przebudowa kanalizacji deszczowej:
 ∘ przy wylocie W2-35%
 ∘ przy wylocie W3-80%
 ∘ przy wylocie W4-30%
 ∘ przy wylocie W5-55%
- zakończono montaż przepustu pod łącznicą północną
- przebudowa koryta potoku Zakrzowianka 95%
- przepusty pod łącznicami 83%
- przepusty z rur P1-P6 10%

Planowane prace w lipcu:
- Prace na wzmocnieniu do 100%
- Wykopy – do 75%
- Nasypy – do 60%
- Kanalizacja deszczowa:
 ∘ Przy wylocie W1 - 30%
 ∘ Przy wylocie W2 - do 55%
 ∘ Przy wylocie W5 - do 65%
- Wykonanie warstwy transmisyjnej – do 95%
- Stabilizacja podłoża – do 57%
- Warstwa mrozoochronna – do 57%
- Podbudowa z kruszywa – do 15%
- Podbudowa z Betonu Asfaltowego i warstwa wiążąca – do 8%
- Oświetlenie drogowe 5%
- Ustawienie krawężników kamiennych do 30%
- Ścieki z elementów betonowych – do 5%
- Zasypki na przepustach do 90%
- Rondo północne cześć zachodnia ułożenie chodników12.06.2019 - Narada techniczna w biurze Nadzoru na terenie budowy

Podczas prac zlokalizowano kolizję nowoprojektowanej studni kanalizacji deszczowej z rurą kanalizacji odwadniającej autostradę A4.
Dla usunięcia kolizji projektowanej studni Nr sd 5.1.5 konieczne byłoby wybudowanie: nowego odcinka kanalizacji deszczowej, przepompowni wód deszczowych wraz z zasilaniem energetycznym.
Z uwagi na wysoki koszt budowy w/w elementów korzystniejszym dla Inwestora wariantem będzie podjąć zmianę decyzji wodno-prawnej oraz zmianę decyzji ZRiD.
W związku z powyższym podjęto decyzję o pozostawieniu istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do potoku Zakrzowianka przeznaczonego w projekcie do likwidacji.
W zawiązku z powyższym konieczne będzie opracowanie wstępnego harmonogramu terminowego opracowania operatu wodno-prawnego i działań związanych z uzyskaniem nowej decyzji ZRID.
Ponadto konieczne będzie wykonanie dodatkowych prac nie ujętych w kontrakcie z czym będą wiązały się dodatkowe koszty.07.06.2019 - Rada Budowy nr 8

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem prac. Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót:

Dotychczas wykonano:
roboty drogowe 24%
- wykopy 50%
- nasypy 43%
- warstwa transmisyjna 60%
- stabilizacja 17%
- warstwa mrozoochronna 17%
roboty branżowe:
- przebudowa i budowa sieci TT 87%
- budowa sieci wodociągowej 100%
- kanalizacja sanitarna 100%
- przebudowa sieci gazowej 100%
- przebudowa kanalizacji deszczowej:
 ∘ zamiast prac przy wylocie W4-wykonananoprace przy wylocie W5 w 50%
 ∘ wylot W3 w 20%
 ∘ wylot W2 w 30%
 ∘ prace przy wylocie W1 nie zostały zrealizowane z powodu ulewnych deszczy
- zakończono montaż przepustu pod łącznicą północną
- rozbiórka istniejącego 95% i budowa nowego koryta potoku Podłężanka 100% oraz przebudowa koryta potoku Zakrzowianka 80%
- przepusty pod łącznicami 67%
- planowane na maj prace na wzmocnieniu, nie zostały wykonane z powodu ulewnych deszczy
- budowa oświetlenia - wykonano przeciski pod jezdnią DW 964

Planowane prace w czerwcu:
- Roboty branżowe:
- Prace na wzmocnieniu 90%
- Przebudowa Zakrzowianki do 90%
- Przełożenie sieci 100 %
- Przebudowa kanalizacji deszczowej: przy wylocie W5 20%, przy wylocie W2 30%
- Wykonanie warstwy mrozoochronnnej, podbudowy pomocniczej oraz zasadniczej na jezdni lewej Drogi Wojewódzkiej (zamknięty odcinek drogi 350 m)
- Prace brukarskie (krawężniki, ścieki)
- Montaż oświetlenia (na zamkniętym odcinku drogi 350m)
- Przepust na łącznicy północnej - zasypka do 90%
- Przepust na łącznicy południowej - zasypka do 50%25.05.2019

25 maja Wykonawca proponuje wejście z frontem robót na DW 964 (zajęcie jednego pasa ruchu).
Zgodnie z Tymczasową Organizacją Ruchu – ruch będzie się odbywał wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną, a w czasie godzin szczytowych kierowany ręcznie.21.05 - 27.05.2019

W okresie 21.05-27.05 z uwagi na ulewne deszcze prace budowlane zostały wstrzymane.10.05.2019 - Rada Budowy nr 7

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem prac. Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót:

Dotychczas wykonano:
roboty drogowe 19,2%
- wykopy 50%
- nasypy 23%
- warstwa transmisyjna 60%
- stabilizacja 10%
roboty branżowe:
- kolizje SN i nN 100%
- przebudowa i budowa sieci TT 87%
- budowa sieci wodociągowej 85%
- kanalizacja sanitarna 85%
- przebudowa sieci gazowej 85%
- kanalizacja deszczowa 6,2%
- rozbiórka istniejącego 95% i budowa nowego koryta potoku Podłężanka 100% oraz przebudowa koryta potoku Zakrzowianka 40%
- przepusty pod łącznicami 57%

Planowane prace w maju:
- Roboty branżowe:
- Prace na wzmocnieniu 70%
- Przebudowa Zakrzowianki do 80%
- Przełożenie sieci 100 %
- przebudowa kanalizacji deszczowej: przy wylocie W4 50%, przy wylocie W2 30%
- Montaż przepustu pod łącznicą północną - zakończenie 13.05
- Umocnienie podłoża 10% oba ronda poza jezdnią
- Budowa oświetlenia – rozpoczęcie prac

25 maja Wykonawca proponuje wejście z frontem robót na DW 964 (zajęcie jednego pasa ruchu).
Zgodnie z Tymczasową Organizacją Ruchu – ruch będzie się odbywał wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną, a w czasie godzin szczytowych kierowany ręcznie.05.04.2019 - Rada Budowy nr 6

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem prac. Dyrektor Kontraktu omówił postęp robót:

Dotychczas wykonano:
- odhumusowanie w 80%-85%
- platformy przygotowano w zakresie 80%
- wykonano warstwę transmisyjną 50%
- formowanie nasypów 5%

Planowane jest:
- ok. 60% kolumn – planowane zakończenie prac na miesiąc maj
- przełożenie potoku Podłężanka – planowane zakończenie prac do 15 kwietnia
- przebudowa kanalizacji sanitarnej w 100% do 30 kwietnia
- przebudowa instalacji wodnej i gazowej w 100% do 30 kwietnia
- przebudowa kanalizacji deszczowej
 ∘ przy wylocie W4 do końca kwietnia 50%
 ∘ przy wylocie W2 do końca kwietnia 30%
- rozłożenie warstwy transmisyjnej (materaca) 60% do końca kwietnia
- formowanie nasypów zwiększy się do 30% do końca kwietnia
- montaż konstrukcji przepustów:
 ∘ strona północna 100%, wykonanie zasypki 30%
 ∘ strona południowa wykop 100% plus fundament 100%
- ulepszenie podłoża poprzez stabilizację Rc 0,5MPa 10%08.03.2019 - Rada Budowy nr 5

Dotychczas wykonano:
- odhumusowanie w 80%-85%
- platformy przygotowano w zakresie 80%
- wykonano warstwę transmisyjną w 10%

Planowane jest:
- ok. 60% kolumn – planowane zakończenie prac na miesiąc maj
- przełożenie potoku Podłężanka – planowane zakończenie prac do końca marca wraz z płotkami
- przebudowa kanalizacji sanitarnej w 100%
- wodnej i gazowej w 100%
- przebudowa kanalizacji deszczowej w przy wylocie W4 w 50%
- rozłożenie warstwy transmisyjnej (materaca) w 40%
- formowanie nasypów 5%08.02.2019 - Rada Budowy nr 4

Dotychczas wykonano:
- odhumusowanie w 80%-85%
- platformy przygotowano w zakresie 80%
- przełożenie potoku Podłężanka w toku ponad 30% - planowane zakończenie prac do końca lutego
- prace związane z przełożeniem kabli ORANGE ok. 30% - planowane zakończenie prac do końca lutego
- prace związane z przebudową średniego napięcia w zakresie 80% - planowane przepięcie do końca lutego

Planowane jest:
- ok. 60% kolumn – planowane zakończenie prac na miesiąc maj
- przełożenie potoku Podłężanka – planowane zakończenie prac do końca lutego
- przebudowy teletechniki – planowane zakończenie prac do końca lutego11.01.2019 - Rada budowy nr 3

Dotychczas wykonano:
- odhumusowanie w 80%-85%
- platformy przygotowano w zakresie 80%
- przełożenie potoku Podłężanka w toku ok. 15%
- od 29.11.2018 r. rozpoczęły się prace związane z przełożeniem kabli ORANGE, zakończenie do końca marca
- prace związane z przebudową linii średniego napięcia w zakresie 60%
- na placu budowy pracują dwie palownice.

Planowane jest:
- ok. 40% przebudowy SN
- ok. 60% kolumn
- ok. 10% przełożenie potoku Podłężanka
- likwidacja kolizji sieci do końca marca
- ok. 10% przebudowy teletechniki.

Rok 2018 - więcej aktualności...