Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków
tel. (48) (12) 417 25 00
faks (12) 411-01-18

Kierownik Projektu
Marek Jarczyk
tel. (48) (12) 417 10 94
e-mail: mjarczyk@gddkia.gov.pl

Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13,
32-005 Niepołomice

Województwo Małopolskie w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Głowackiego 56,
30-085 Kraków

Inżynier Kontraktu

Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków
tel. (48) (12) 341 50 04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl

Nadzór Projektowy

ARG Projektowanie Inwestycyjne
Andrzej i Renata Garpiel
ul. Czereśniowa 4a,
31-410 Kraków
tel. (48) (12) 418 05 60

Wykonawca - Konsorcjum firm

Lider
TRAKCJA PRKiI S.A.
ul. Mickiewicza 8b
32-020 Wieliczka

Partner
AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI”
Ateities pl. 46
52502 Kaunas

Dyrektor Kontraktu firmy GRUPA TRAKCJA
Michał Szcześniak
e-mail: m.szczesniak@grupatrakcja.com

Kierownik Budowy Firmy GRUPA TRAKCJA
Wojciech Gacoń
e-mail: w.gacon@grupatrakcja.com