Parametry obiektów drogowych

Węzeł

Klasa techniczna drogi A
Kategoria drogi DW
Prędkość projektowa 40 km/h
Prędkość miarodajna 50 km/h
Obciążenie 115 kN/oś
Szerokość całkowita jezdni 12 m + pas rozdzielający 4m
Ilość pasów ruchu jednopasmowe łącznice
jednokierunkowe „P1”

Droga Wojewódzka DW 964

Klasa techniczna drogi G
Kategoria drogi DW
Szerokość całkowita jezdni: 10,5 m
Ilość pasów ruchu Trzy pasy
(2 w stronę Niepołomic)

Zakres rzeczowy inwestycji


I) Infrastruktura drogowa:
II) Przebudowa cieków wodnych:

Zakres prac konieczny z uwagi na zabezpieczenie nasypów drogowych zjazdu z autostrady A-4 polega na przełożeniu koryta rzeki Podłężanki i regulacji koryta potoku Zakrzowianki.

III) Przebudowa i budowa infrastruktury i uzbrojenia kolidującego z inwestycją tj.:

IV) Przebudowa i budowa wygrodzenia, barier i ekranów akustycznych.

V) Wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego.