Zaawansowanie prac budowlanych

Postęp: 99,5%


Zaawansowanie rzeczowo-finansowe kontraktu

99,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Maj 2020 - ˅˄ -

Aktualny wykaz robót wykonanych częściowo:

Roboty drogowe (do 99%): w tym:
 • roboty przygotowawcze - 100%
 • roboty ziemne - 100%
 • podbudowy - 100%
 • nawierzchnie - 100%
 • roboty wykończeniowe - 100%
 • oznakowanie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne - 98%
 • elementy ulic - 100%
 • zieleń drogowa - 84%
 • inne roboty - 100%

Roboty branżowe:
 • sieci - 100%
 • budowa kanalizacji deszczowej – do 100%
 • potoki - 100%
 • obiekty inżynieryjne - 100%
 • przepusty pod łącznicami - 99%

Plan robót na czerwiec (99,5% narastająco)


Roboty drogowe (do 100%)::
 • roboty przygotowawcze 100%
 • roboty ziemne 100%
 • podbudowy 100%
 • nawierzchnie 100%
 • roboty wykończeniowe 100%
 • oznakowanie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne 100%
 • elementy ulic 100%
 • zieleń drogowa 100%
 • inne roboty 100%

Roboty branżowe::
 • sieci 100%
 • budowa kanalizacji deszczowej – do 100%
 • potoki 100%
 • obiekty inżynieryjne 100%
 • przepusty pod łącznicami 100%

Kwiecień 2020 - ˅˄ -
Marzec 2020 - ˅˄ -
Luty 2020 - ˅˄ -
Grudzień 2019 - ˅˄ -
Listopad 2019 - ˅˄ -
Październik 2019 - ˅˄ -
Wrzesień 2019 - ˅˄ -