Zaawansowanie prac budowlanych

Postęp: 100%


Zaawansowanie rzeczowo-finansowe kontraktu

100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Czerwiec 2020 - ˅˄ -

Aktualny wykaz robót wykonanych częściowo:

Roboty drogowe (do 100%):
 • roboty przygotowawcze - 100%
 • roboty ziemne - 100%
 • podbudowy - 100%
 • nawierzchnie - 100%
 • roboty wykończeniowe - 100%
 • oznakowanie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne - 100%
 • elementy ulic - 100%
 • zieleń drogowa - 100%
 • inne roboty - 100%

Roboty branżowe:
 • sieci - 100%
 • budowa kanalizacji deszczowej – do 100%
 • potoki - 100%
 • obiekty inżynieryjne - 100%
 • przepusty pod łącznicami - 100%

Maj 2020 - ˅˄ -
Kwiecień 2020 - ˅˄ -
Marzec 2020 - ˅˄ -
Luty 2020 - ˅˄ -
Grudzień 2019 - ˅˄ -
Listopad 2019 - ˅˄ -
Październik 2019 - ˅˄ -
Wrzesień 2019 - ˅˄ -